Chính sách bảo mật

DoiSongPhongThuy.com cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Để thông báo tốt hơn cho bạn về chính sách của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng, chúng tôi đã áp dụng các điều khoản sau. Xin lưu ý rằng các điều khoản này có thể thay đổi và bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được đưa vào trang này.

Thông tin mà DoiSongPhongThuy.com có ​​thể thu thập trực tuyến

DoiSongPhongThuy.com có ​​thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau về bạn:

  • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, bao gồm tên, e-mail và địa chỉ trang web; chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho các mục đích khác, chẳng hạn như khi bạn báo cáo sự cố với trang web của chúng tôi;
  • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về thư từ đó;
  • Thông tin chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và các dữ liệu liên lạc khác.

DoiSongPhongThuy.com không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi cho rằng trẻ vị thành niên từ 13 tuổi trở lên đã được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trước khi sử dụng trang web này. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể liên hệ với chúng tôi tại info@doisongphongthuy.com nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Cookie

DoiSongPhongThuy.com sử dụng công nghệ “cookie”. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất được gửi đến máy tính hoặc trình duyệt trên điện thoại di động của bạn từ máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị của bạn. Một trang web có thể gửi cookie của chính nó đến trình duyệt của bạn nếu tùy chọn của trình duyệt của bạn cho phép, nhưng trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập vào cookie mà trang web đó đã gửi cho bạn, chứ không phải cookie do các trang web khác gửi cho bạn. Nhiều trang web thực hiện điều này bất cứ khi nào người dùng truy cập trang web của họ để theo dõi luồng lưu lượng truy cập trực tuyến.

Trong quá trình truy cập bất kỳ trang web DoiSongPhongThuy.com nào, các trang bạn thấy cùng với cookie sẽ được tải xuống thiết bị của bạn. Trang web thực hiện điều này vì cookie cho phép nhà xuất bản tìm hiểu xem thiết bị đã truy cập trang web trước đó hay chưa. Điều này được thực hiện trong một lần truy cập lặp lại bằng cách kiểm tra để xem và tìm cookie đã để lại ở đó trong lần truy cập cuối cùng.

Xin lưu ý rằng trong hoặc sau khi bạn truy cập vào trang web DoiSongPhongThuy.com, bạn có thể nhận thấy một số cookie không liên quan đến nó. DoiSongPhongThuy.com không kiểm soát việc phổ biến các cookie này. Bạn phải kiểm tra các trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về những điều này.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn, cài đặt này cho phép bạn từ chối cài đặt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào các phần nhất định của trang web.

Tiết lộ thông tin của bạn

DoiSongPhongThuy.com không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Nếu chúng tôi chọn làm như vậy trong tương lai, bạn sẽ được thông báo qua email về ý định của chúng tôi và có quyền được xóa trước khi tiết lộ.

Sự đồng ý và quyền của bạn

Bằng cách sử dụng DoiSongPhongThuy.com, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng, theo chính sách này, thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa bạn và thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi theo yêu cầu nếu bạn liên hệ với chúng tôi theo yêu cầu của bạn tại info@doisongphongthuy.com

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này hoặc việc triển khai Chính sách, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@doisongphongthuy.com.